725 339 175

Energetické úspory v procesech společnosti ZEPS

Proč si nás zvolit?

Práci provádíme za použití
vlastní mechanizace.

Cenovou kalkulaci u nás
poskytujeme zdarma.

Dodržíme vše, co slíbíme.
Včetně termínů.

Všechny naše pracovníky
pravidelně proškolujeme.

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013416:

„Energetické úspory v procesech společnosti ZEPS“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v areálu skladu a zpracovatelského centra stavebních materiálů společnosti ZEPS s.r.o. ve městě Cvikov (místní část Lindava). V rámci projektu dojde k výměně kolového rypadla CASE 688 P a dále smykového nakladače CASE 1845 C za jedno velkokapacitní pásové rypadlo. Areál bez čísla popisného je umístěn na pozemcích p. č. 665, 2479 a 2480 v k.ú. Lindava (471 58 Cvikov), které má společnost v pronájmu do roku 2026.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti provozu recyklačního a skladovacího centra, kdy kvůli vysokým spotřebám technologií dochází k prodražování provozu a kvůli vysokým provozním nákladům se zvedají také nákladové ceny zpracovávané a skladované suroviny, ať se jedná o recykláty nebo stavební materiály. Oba současné stroje jsou již na hranici své životnosti, a to nejen kvůli stáří, ale také kvůli namáhajícímu provozu v extrémních podmínkách recyklačního centra. Dále se vzhledem k tomu, že jejich kapacita není zcela odpovídající potřebám stávajícího centra, nedaří plně využít jejich výkon, což dále prodražuje celkový provoz.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby primárního paliva (motorové nafty) a dojde ke znatelné energetické a tím i ekonomické úspoře v procesu manipulace se stavebními materiály a stavebním odpadem k recyklaci.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Máte zájem o naše služby? zašlete nám poptávku