725 339 175

Chodníky, komunikace a mosty

Proč si nás zvolit?

Práci provádíme za použití
vlastní mechanizace.

Cenovou kalkulaci u nás
poskytujeme zdarma.

Dodržíme vše, co slíbíme.
Včetně termínů.

Všechny naše pracovníky
pravidelně proškolujeme.

Provádíme kompletní i částečnou výstavbu a rekonstrukci komunikací, chodníků a mostů, zejména v Libereckém a Ústeckém kraji. Klademe důraz na kvalitně odvedenou práci při dodržení dohodnutých termínů. K tomu nám pomáhá vlastní technika a kvalifikovaní zaměstnanci.

Všechny práce provádíme za pomoci vlastní mechanizace a kvalifikovaných pracovníků. Na celý průběh zakázky dohlížejí stavbyvedoucí s léty praxe v oboru.

PODROBNÝ SEZNAM SLUŽEB:

  • Kompletní výstavba a rekonstrukce komunikací
  • Stavba a opravy chodníků
  • Demolice, projektování a stavba mostů
  • Výstavba polních a lesních cest
  • Pokládka zámkové a kamenné dlažby
  • Budování opěrných zdí
  • Stavbu plotů a oplocení

Při práci na komunikacích samozřejmě nezapomínáme na stavbu propustků, hospodářských sjezdů, příkopů, drenáží, svodnic a dalších.

PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE Z REALIZACÍ

Máte zájem o naše služby? zašlete nám poptávku