725 339 175

Vodohospodářské stavby

Proč si nás zvolit?

Práci provádíme za použití
vlastní mechanizace.

Cenovou kalkulaci u nás
poskytujeme zdarma.

Dodržíme vše, co slíbíme.
Včetně termínů.

Všechny naše pracovníky
pravidelně proškolujeme.

Plánujete stavbu nebo rekonstrukci vodohospodářské stavby? Rádi Vám poskytneme naše služby, ať už se jedná o stavbu či odbahnění rybníků, čištění a celkovou revitalizaci vodních toků nebo například drenážní systémy. Nebojíme se jít do rozsáhlých projektů a máme pro ně připravený rozsáhlý seznam mechanizace.

Všechny práce provádíme za pomoci vlastní mechanizace a kvalifikovaných pracovníků. Na celý průběh zakázky dohlížejí stavbyvedoucí s léty praxe v oboru.

DO VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB SPADÁ ZEJMÉNA:

  • Stavba a odbahnění rybníků
  • Úprava a revitalizace vodních toků
  • Hydromeliorační opatření
  • Stavba a rekonstrukce mostů na vodních cestách
  • Stavba hrází a jezů
  • Stavba a rekonstrukce hrází, nádrží a poldrů pro ochranu před povodněmi
  • Provádění regulací vodotečí
  • a mnoho dalších…

Zpracování cenové nabídky Vám poskytneme zdarma.

V případě zájmu jsme díky spolupráci s profesionálními projektanty schopni zajistit také veškerou projektovou činnost či vyřízení stavebního povolení.

PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE Z REALIZACÍ

Máte zájem o naše služby? zašlete nám poptávku